logo small

Jakob se seeninge vir Josef se seuns
Torah: Gen 47:28 – Gen 50:26
Haftarah: 1 Kon 2:1-12
B’rit Chadasha: 1 Peter 1:1 - 2:1

img 20201231 wa0026
 
Meer as twintig jaar voor die gebeure waarvan ons lees in hierdie week se Parashah, is Isak en Rebekka se jongste seun, Jakob, deur 'n engel (of ‘n man) gesê in Gen 32:28: “Jy sal nie meer Jakob genoem word nie, maar Israel; want jy het geworstel met God en met die mense en het oorwin.” Hoor gou-gou hierdie presiese woorde is later deur Abba Vader self ook in Sy eie stem bevestig. Ja, Abba Vader sê in Genesis 35:10 self vir Jakob: “Jou naam is Jakob; jy sal verder nie Jakob genoem word nie, maar Israel sal jou naam wees. En Hy het hom Israel genoem.” Maar het jy al ooit agter gekom ... selfs nadat Abba Vader vir Jakob gesê het, jy gaan Israel genoem word, gaan die Woord aan om Jakob Jakob te noem? Ja, net in seldsame gevalle is Jakob genoem Israel, sy nuwe naam. Hoekom? Is dit nie dalk omdat daar ook ‘n Jakob en ‘n Israel in my en jou is nie? Dink gou-gou terug die afgelope jaar ... hoeveel keer het die Jakob in jou dinge hanteer en hoeveel keer het die Israel in jou dinge hanteer? Want sien daar is ‘n verskil tussen Jakob en Israel en die Jakob in ons moet afneem; en die Israel in ons moet toeneem.
 
So as jy ‘n studie doen lyk dit asof Jakob soms ‘n selfbejammering of martelaarskompleks gehad het, bedoelend hy is geneig om homself as 'n slagoffer in die lewe te sien. Ja, hy is die een wat baie baie swaar gekry het en wat net net die lewe oorleef het deurdat hy homself doodgewerk het om enige iets te bekom. Hy redeneer, almal om hom kry alles maar hy moet hard werk en alles doen om bietjie geluk na sy kant toe te laat kom. Die vraag is ... is daar nie so ‘n Jakob in elkeen van ons nie? Want natuurlik, die werklike rede waarom Jakob alles oorleef het waarvoor hy te staan gekom het, was Abba Vader se ongesiene beskerming en hulp wat hy elke stap van die pad gekry het. Maar Jakob het dit nooit regtig raak gesien nie. Daarom sal hy waarskynlik sy lewenservaringe as Jakob beskryf as “ek het die beste gedoen wat ek kon”, of “ek het altyd probeer doen wat ek dink reg was”, of “ek het gedoen wat ek moes doen om te oorleef”, of miskien selfs “ek het dit op my manier maak werk.” Jy sien die Jakobs in ons is die persoon wat ook selfbeheersing ontbreek. Dis hier waar die eie-ek of die siel in beheer is in plaas van die gees. Want sien die eerste ding aangaande die siel (of die Jakob in my) is: my siel is selfsugtig.
 
Die siel se leuse is eerstens om myself, No 1, te  beskerm. Lewe vir jouself, beskerm jouself van seer want niemand anders gaan jou beskerm nie en so maak ons dan ook die deur oop vir hoogmoed in ons lewens. Nou hoogmoed kan verskeie vorme aanneem soos: Om jouself die middelpunt te maak tussen ‘n groep mense of om die heeltyd erkenning te soek by mense. Ook om mense te manipuleer om jou jammer te kry – dis ook emosionele manipulasie – ‘n “smartvraatjie” en dan, ‘n baie gewilde een van hoogmoed en selfsugtigheid is om te voel jy is te na gekom in jou lewe, en daarom skuld die lewe jou! Dis van: mense skuld jou of Abba Vader skuld jou! Die ironie is, dan sal Abba Vader jou niks gee nie want Jak 4:6 sê: “...God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade.” So die eerste ding aangaande die siel is: my siel is selfsugtig. Abba Vader leer my die tweede ding aangaande my siel is my siel moet my Gees onderwerp.
 
Paulus sê in Rom 9:12: "Die oudste sal die jongste dien." Abba Vader gebruik hierdie as 'n beginsel regdeur Sy Woord. So wat het dit met my siel en gees te doen? Kom ek verduidelik:  Kom ek sê ek is gebore en lewe 30 jaar hier op aarde voor ek Yeshua aanvaar as my Verlosser en Saligmaker. Wie is in beheer van my liggaam, my siel of my gees ... vir daardie 30 jaar? My siel is in beheer. Dan word ek weergebore m.a.w gebore in die gees en my gees word lewendig. So wie is dan die ouer een? Die siel is ouer en was in beheer vir 30 jaar voor my gees gebore is. Dan sê Abba Vader se Woord die oudste sal die jongste dien. M.a.w die siel moet die gees dien. So wat gebeur is ... jy word gered en is weer gebore jou gees sê vir jou siel ek is in beheer nou en ons gaan dinge doen op Abba Vader se manier en jou siel skop ongelooflik daarteen en sê nie sonder 'n geveg nie en dis die geveg binne in ons. Want die vraag is: gaan jy reageer volgens die manier wat jou siel (jou gedagtes, wil en emosies) wil reageer of gaan jy reageer volgens hoe Yeshua sou reageer het in enige situasie?
 
So wat ek moet doen om te verseker dat my gees, die Israel in my, oor my siel, die Jakob in my, heers, is ek moet my gees voed! My gees moet groei en groot word in my. So dink daaroor ... hoeveel tyd spandeer jy per dag op persoonlike dinge en hoeveel tyd spandeer jy in Abba Vader se Woord, in Sy teenwoordigheid en watter een voed jy? Vir wat gee jy tyd in jou lewe .... wat dra meeste prioriteit? Jy sien as jy meer tyd aan jou persoonlike dinge spandeer as in Abba Vader se Woord, voed jy meer jou siel, die Jakob in jou as jou gees, die Israel in jou, wat gaan beteken dat jy een of ander tyd gaan weg dwaal van Pappa God af. So sonder dat ons weet ..... daar is 'n geveg tussen jou siel en jou gees en die vraag is watter een voed jy? Yeshua sê in Matt 16:24-25: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg. Want elkeen wat sy lewe (in Hebreeus: siel) wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe (siel) om My ontwil verloor, sal dit vind."
 
Dan sê Yeshua ook in Luk 9:23: "As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis elke dag opneem en My volg." M.a.w Yeshua sê daagliks!! Paulus sê in 1 Kor 15:31: "Ek sterf dag vir dag." So is Paulus dan gered elke dag? Nee, dit beteken hy het elke dag sy siel gekruisig. Hy kom voor die kruis elke dag. So hoor gou-gou ... hoekom sal 'n kind van Abba, ‘n Israel ooit Abba Vader se teenwoordigheid wil verlaat om weer soos 'n Jakob te reageer? Weet jy hoekom? Want hy mediteer en bepeins nie Pappa God se Woord dag in en dag uit nie. Hy voed sy siel in plaas van sy gees! Deur Abba Vader se Woord te lees, te mediteer en te hoor .. groei jy in geloof. As jou geloof groei is jy gehoorsaam en as jy gehoorsaam is wandel jy saam met Abba Vader en dan sê Abba Vader sal jy voorspoedig wees in alles wat jy doen!! Loof en prys Abba Vader! Dis hier waar die Israel in jou saam met Abba Vader dan wandel in ‘n verbondsverhouding. 
 
Hoor gou-gou ... as jy in ‘n verbondsverhouding saam met Abba Vader die groter verbondsvennoot wandel ... is daar dan hierdie volgende kenmerke wat te vore kom nl: No 1: ‘n shalom vrede wat gehandhaaf word maak nie saak hoe erg die storm is nie. Presies waarvan Paulus praat in Fil 4:7 wat sê: “En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus.” M.a.w dis ‘n innerlike kalmte en gevoel van Abba Vader se voorsiening en beskerming. As jy in ‘n verbondsverhouding saam met Abba Vader, die Groter Verbondsvennoot wandel is daar die volgende kenmerk wat te vore kom nl: No 2 ‘n “Simchah” gevoel. “Simchah” is ‘n Hebreeuse woord wat beteken daar is hierdie diep, blywende gevoel van vreugde en dankbaarheid vir die lewe. Dis hier waar jy Abba Vader se hand in alles sien en Sy teenwoordigheid tasbaar ervaar in jou lewe, waar jy nie anders kan as om net te sê dankie dankie Abba Vader nie! Dan, as jy in ‘n verbondsverhouding saam met Abba Vader wandel, is daar kenmerk nommer drie wat te vore kom wat in Hebreeus genoem word “Tikvah.”
 
“Tikvah” beteken daar is hierdie hoop en verwagting van Abba Vader wat selfs in die slegste situasies iets goeds laat gebeur. Maak nie saak wat jy in die gesig staar nie jy weet .... jy weet ... Abba Vader is by jou en met jou. Dis ‘n diepe wete soos Paulus verklaar in Rom 8:28 wat sê: “En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is.” Dan kenmerk nommer vier wat te vore kom word in Hebreeus genoem “Emunah.” “Emunah” beteken dat maak nie saak wat gebeur nie, jy sal bly staan op Abba Vader se Woord. “Emunah” beteken “I firm action towards the will of God”. M.a.w dis om perspektief te put uit die 'saad' van die Woord wat lewe gee, wat lewend is en aktief is …..  in al jou lewens uitdagings. Jy sien Jakob het wel die saad van die Woord entoesiasties omhels elke keer as hy dit gehoor het, en het daardeur die begin-konsep van emunah-geloof se ontwikkelingsproses beleef; maar die oomblik wat hy gekonfronteer was met ‘n moeilike situasie het hy die Goddelike lewenskrag wat in hom gegroei het, afgebreek en elke keer teruggekeer na sy eie vleeslike verdedigingsmeganismes.
 
Maar danksy Abba Vader het uit Jakob 'n Israel te vore gekom. Israel die oorwinnaar; Israel, die dankbare en diensbare een. Ja, uit Jakob ‘n Israel, ‘n verbondsvennoot van Abba Vader wat homself nie laat reageer uit emosies en uit die vlees nie maar net laat reageer op die Woord van Abba Vader. Jy sien Israel kyk verby die onmiddellike uitdagings of krisisse van die lewe of wat ookal hy in die gesig staar, en ervaar Abba Vader se shalom vrede in die situasie, hy is dankbaar in die situasie want daar is hoop en ‘n verwagting van Abba Vader dat Hy alles ten goede mee werk vir die wat Hom lief het, omdat hy onwankelrig op Abba Vader se Woord en beloftes staan. Dis wat Israel, anders as Jakob ... inspireer, versterk, bemagtig, verhoog en dra deur elke situasie. Dit stel Israel in staat om die minste geviktimiseer te voel of om uit die vleeslike en emosies dinge te hanteer. Nee Israel word gelei, gerig en bemagtig deur Abba Vader.
 
Daarom oorwin Israel die uitdagings van die lewe want hy ken Sy groter Verbondsvennoot in alles. Want sien ken jy jou Groter verbondsvennoot in alles ... maak Hy jou paaie gelyk!
 
Jy sien soos Jakob en Israel vir jare - en geslagte lank - in dieselfde liggaam gebly het ... so stoei ons ook met die Jakob en Israel in ons. Ons sien egter in die laaste dae is Israel se gees baie sterk; maar Jakob se liggaam word swak. Jakob se oorblywende tyd op aarde is kort - maar Israel weet dat hy nog nie alles gedoen het waarvoor hy op aarde hier is nie. Die Jakob in ons moet dus vinnig leer wat die Israel in ons beteken of behels - om die tyd reg te gebruik tot eer en verheerliking van Abba Vade se Koningkryk want die dae is min en die oes is groot en die arbeid is min. Paulus sê in Efesiërs 5:15-21: “Pas dan op dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse; en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie — daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere; en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die Naam van onse Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God.”
 
Jy sien by Israel is daar geen afleiding, geen mededingende lojaliteite of kompromie nie. Tabernakelskind van Abba ... hoekom nie dood gaan aan die ou Jakob nie. Ja, dis tyd vir die Jakob persoonlikheid en benadering tot die lewe om af te neem, en vir die Israel persoonlikheid en benadering tot die lewe om toe te neem.
 
Hoekom nie die nuwe jaar ... jou eie plan en wil neerlê en eerder dinge  en prioriteite in plek stel wat Abba Vader se Koningkryk sal bevorder nie? Hoekom nie Sy hand in verbond vat en alles doen om Hom te behaag nie?  Abba roep jou om in verbond saam met Hom te wandel waar jy shalom, simchah, tikvah en emunah geloof sal ervaar ....
 
Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys U. Dankie vir U Woord wat lewe gee en wat die voeding vir my gees is. Vader kom was my met U Woord en kom leef U droom deur my.  Vader ek kies vandag om aan U vas te kleef, U die prioriteit in my lewe te gee. Daar is niks meer belangriker as U in my lewe nie! Meer en meer van U! Ek bid dit in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van Yahweh. Shalom.

Audio Boodskap

 
X

Right Click

No right click