logo small

Torah: Num 16:1 – Num 18:32
Haftarah: 1 Sam 11:14 – 1 Sam 12:22
B’rit Chadasha: Joh 19:1-17; Rom 13:1-7; 2 Tim 2:8-4:5 ... 2 Joh 1-13

IMG 20210611 WA0009Ons het gesien toe almal Aäron se staf met amandelvrugte op sien, was daar geen meer twyfel oor wie Abba Vader se uitverkorene was en vir wie Hy outoriteit gegee het as Hoepriester nie. Aäron se staf met amandelvrugte op - wat beteken dit vir my en jou vandag? In Lukas 6:44 -45 sê Yeshua “Want elke boom word geken aan sy eie vrugte. Van dorings pluk 'n mens tog nie vye nie, en 'n mens sny ook nie druiwe van 'n doringbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is; en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is; want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond.” Daarom moet ek en jy ook vrugte-inspekteurs wees want dink daaroor dis al wat Moses gedoen het. Hy het die tabernakel binnegegaan en vrugte gesoek. Watter staf ook al die vrugte gehad het, dit was die persoon wat Abba Vader gekies het.

Nou ‘n staf in die Woord verteenwoordig mag, outoriteit of gesag. In die Hebreeuse piktogram is een van die letters van ‘n staf die letter “Lamed.” Dis die hoogste letter in die alfabet wat wag hou oor al die ander letters. Dit dra by tot die idee van 'instruksies' of 'regstelling' nie waar nie? Lamed' is die 12de letter in die Hebreeuse alfabet en in die Hebreeuse alfabet is daar 22 letters. Nou ons weet ook elke letter in Hebreeus het 'n prentjie. So as ons na “lamed” kyk is dit ‘n prentjie van ‘n staf of ‘n stok of ‘n kierie wat 'n herder dra. Maar hoor gou-gou, die Hebreeuse prentjie as jy na die woord "lamed" kyk het ook ‘n aksie. M.a.w daar is ‘n aksie wat deur hierdie staf uitgevoer word. Die aksie prentjie is dis ‘n staf wat soms prik of self steek. Dit is presies wat ‘n herder doen met sy skape om hulle aan te hits of om hulle op te wek of aan te spoor. Om hulle ook in 'n sekere rigting in te lei. Maar dit is nie net na enige rigting toe waarna hy hulle stuur deur sy staf nie. Nee, dit is om hulle in ‘n rigting te lei of te druk om of in 'n sekere rigting te laat beweeg, om 'n gewenste aksie uit die hart van die herder uit te voer. M.a.w die herder lei hulle in die rigting wat op sy hart is. Wanneer jy dus na die Hebreeuse prentjie van 'lamed' kyk, dan sien jy dat dit ‘n prentjie is van gesag, om die skape in 'n spesifieke rigting te lei, selfs al beteken dit om hulle te prik of om hulle te steek om 'n daad uit te voer van gehoorsaamheid. Al die skape weet dit is 'n aksie wat hulle lei om in 'n rigting te beweeg wat uit die hart van die herder is. Want sien die leiding van ‘n herder is altyd na ‘n plek van beskerming en om hulle te voed. M.a.w om sy skape te  beskerm en vir hulle te voorsien. Die skape ken die stem van die herder, en hulle moet op die herder vertrou. Want as hierdie outoriteit, as hierdie staf in enige iemand anders se hand is, sal dit die outoriteit van die verkeerde stem wees, en dit sal die skape laat dwaal en die skape sal seerkry.

Die Hebreeuse “rootword” vir die woordjie “Lamed” is “lamad.” Die woordjie lamad kry ons in Deut 4:1 wat sê “LUISTER dan nou, Israel, na die insettinge en die verordeninge wat ek julle leer om te doen, sodat julle mag lewe en inkom en die land wat die Here, die God van julle vaders, aan julle sal gee, in besit mag neem.’ Hier is Abba Vader die Herder wat lei, steek of prik. Hy roep ons na verantwoordelikheid toe. Lamad sê vir ons wat om te doen, sodat ons kan lewe ... en dis om Abba Vader se Woord te sh’ma. So Abba Vader sê ons moet Hom sh’ma en nooit bevraagteken nie. Ons moet hear, listen and obey. Hoekom? Want daar is sekere dinge waarin Abba Vader se Woord ons sal lei, en soms sal Sy Woord jou selfs so bietjie steek, maar dit is alles uit die hart van ons Herder want Hy lei ons na 'n plek van veiligheid, waar Hy ons sal beskerm en vir ons sal sorg as ons Sy Woord sh’ma. Heb 12:11 sê “Nou lyk elke tugtiging of dit op die oomblik nie 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.”

Het jy dit gehoor? Vrugte kom net deur dissipline en deur moeilike tye,  ‘n stryd! Dink daaroor wanneer het Aäron se staf vrugte opgelewer? Tydens teëspoed en stryd! As jy tans in die woestyn van jou lewe is, sukkel en  pyn ervaart , prys ons Koning, want jy is op die punt om nuwe vrugte te ontkiem!
Dan hoor wat sê Spr 13:24 “Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging.” Die King James sê “He that spareth his rod hateth his son..” Let wel dit is 'n Hebreeuse idioom wat 'n twee sydige betekenis het. Daar is baie mense wat dit interpreteer dat jy moet jou kinders met ‘n stok slaan. Let wel, daar is geen twyfel dat dissipline gehandhaaf moet word volgens Abba Vader se Woord nie, maar dit is nie wat dit beteken nie. “Roede” of die engels se woord “rod” wat hier gebruik word is presies dieselfde woord wat gebruik word met Aäron se staf asook die selfde troosstaf waar Dawid in Ps 23:4 sê “U stok en U staf dié vertroos my.”

Dawid het nie hier gesê hy word vertroos deur Abba Vader wat hom met ‘n stok of staf slaan nie. Nee, en ek sê ook nie dat ‘n goeie pak slae nie nodig is nie. Maar die regte “staf” is die letter Lamed. Dit is die opdrag van Abba Vader, Dit is Sy Woord. Dit is die Woord van Abba Vader wat Dawid vertroos. Dit is die Woord van Abba Vader wat saggies in ons ribbekas druk as ons buite lyn is. Dit is die Woord  wat gesag het. Daar is geen ander geestelike outoriteit buiten hierdie 'staf', die Woord van Abba Vader nie. As Spreuke sê “Wie sy roede terughou, haat sy seun” M.a.w wat dit beteken is as jy nie jou kinders die Woord van Abba Vader leer nie haat jy jou kinders.” Aan die ander kant, as jy jou kinders Abba Vader se Woord leer, leer jy jou kinders om te wandel volgens Abba Vader se wil wat sal lei na ‘n plek van beskerming en voorsiening en uiteindelik sal hulle nie daarvan afwyk nie.

Die Woord van Abba Vader is die kragbron, die regte gesag, en die persoon wat dit ken en beoefen, is die persoon wat net soos Aäron se staf, vrugte sal dra. So het jy ‘n behoefte om kragtig gebruik te word in Abba Vader se Koningkryk soos Moses en Aäron ? Abba Vader is op soek na diegene wat Hy kan instuur vir dié oes, want Yeshua self sê in Luk 10:2 “Die oes is wel groot, maar die arbeiders min.” Maar vir my en jou om die arbeiders te wees vir Abba Vader se oes, moet ons weet ….hoe om die stroper te gebruik. Ja ons moet die Woord van Abba Vader ken. Daarom moedig ek jou aan om die Woord te bepeins dag en nag. Hoekom? Want daar is ander skape wat wag vir jou en wat van jou afhanklik gaan wees om hulle Abba Vader se Woord van Waarheid te leer. So het ons in die week gesien,  Korag kom in opstand teen Moses en Aäron maar dink daaroor, het ons almal 'n Moses en ‘n Korag in ons nie? Soms staan ons op Abba Vader se Woord want regdeur die Woord verteenwoordig Moses Abba Vader se Woord. So soms staan ons op Abba Vader se Woord veral as dit ons pas nê? En dan weer, soms is ons opstandig soos Korag.

Soms sh’ma ons Abba Vader se instruksies en riglyne en soms soek ons net ons eie gewin. Is dit nie hoekom ons juis Abba Vader se Woord dag en nag moet bepeins nie? Is dit nie ook hoekom Yeshua ons leer bid “Vader gee ons ons daaglikse brood nie? Want sien, tog so baie keer tree ons op soos Korag en weet ons dit nie eers nie, want ons ken nie Abba Vader se Woord goed genoeg om te besef dat ons dit breek nie. Dan lei ons ander skape van die spreekwoordelike krans af saam met ons. Dis hier waar ons opinies en gevoelens nie mag meng met Abba Vader se Woord nie. Want dis net wanneer ons tyd in Sy Woord spandeer, dit bepeins dag en nag, dat ons Sy Woord ook kan reg sny. Daarom sê Abba Vader vir ons in 2 Tim 2:15 vandag “Lê jou daarop toe om jou beproef voor God te stel as 'n werker wat hom nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny.”

Om die waarheid reg te sny moet ons wakker wees! So kan ek vra … hoekom het Aäron se staf bloeisels op? Onthou Abba Vader sê vir Moses in Num 17:2-5 “Spreek met die kinders van Israel en neem van hulle vir elke stam 'n staf, van al hulle owerstes volgens hulle stamme, twaalf stawwe; elkeen se naam moet jy skrywe op sy staf. En Aäron se naam moet jy skrywe op die staf van Levi; want een staf moet daar wees vir hulle stamhoof. En jy moet hulle wegsit in die tent van samekoms voor die Getuienis waar Ek met julle saamkom. En die staf van die man wat Ek uitkies, sal bloei; en Ek sal die murmureringe van die kinders van Israel wat hulle teen julle murmureer, stilmaak teenoor My.” Wat gebeur toe? Num 17:8 sê “En toe Moses die volgende dag in die tent van die Getuienis ingaan, kyk, daar het die staf van Aäron, vir die huis van Levi, gebloei: dit het bloeisels laat uitspruit en blomme laat oopgaan en amandels laat ryp word!” M.a.w iets wat dood was het daar lewe gekom? Is dit nie ook dalk ‘n prentjie van Yeshua nie? Ja Yeshua wat gesterf het aan die Houtkruis en wat opgestaan het die derde dag uit die dode. Want sien 'n bloeisel se hele prentjie is die teken van lewe. Dis net in Hom, Yeshua wat ek en jy kan ek vrug dra. Dis net in Yeshua wat ek kan lewe. Sonder Hom is ek soos 'n dooie stok wat nie vrug dra nie.

Die staf van Aäron het die volgende oggend amandel bloeisels. In die natuurlike is dit onverstaanbaar en onmoontlik. Vir 'n stok wat nie geplant is nie om vrug te dra is 'n wonderwerk, maar in Yeshua is dit die enigste manier hoe ek, wat die dood verdien, wat gesondig het, wat dood is vir die lewe kan lewe. As ek op my eie dade op my eie regverdigheid moet staatmaak is ek dood. In Yeshua het ek die ewige lewe en dra ek die vrugte van die Gees. Nou die amandelbloeisels op Aäron se staf verteenwoordig of wys daarop dat Abba Vader wakker is oor Sy Woord. As vrug is dit ook 'n prentjie van oordeel of ewige lewe waarvan elkeen van ons moet kies. Die bloeisels wat die teken is van lewe, Yeshua word die volheid van my lewe en dit het vrug gedra. Dis hier waar ek die vrug van Ruach (die Heilige gees dra) (Gal 5:22). Maar die vraag is hoekom die staf van Aäron? Ons moet onthou dat die Woord praat van die eerste Adam en dan praat hy van die tweede Adam. Hy sê die eerste Adam was hierdie lewende wese en die tweede Adam, wat Yeshua is, is hierdie lewendmakende Gees. En die eerste hoëpriester in Abba Vader se Woord was Aäron, die laaste hoëpriester was Yeshua wat ingegaan het in die Allerheiligste, om die prys te gaan betaal.

Daarom is Aäron ‘n prentjie van Yeshua en sy staf dit wat Yeshua kom doen het. Die bloeisels verteenwoordig die nuwe lewe. Yeshua sê in Joh 11:25 "Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe." M.a.w al is ek dood in my eie sonde, in Sy teenwoordigheid was Hy my skoon en kry ek hierdie nuwe lewe en kan ek die vrug dra van Heilige Gees wat Abba Vader ons leer. Dan kry jy die mak amandel - dis hierdie neut wat ons eet wat lekker is; wat hulle praat van 'n "sweet almond". Alle krag is gegee vir Yeshua op aarde asook in die hemele. Abba Vader se Woord sê ook Yeshua het hierdie outoriteit. Wanneer Hy weer kom is die oordeel in Sy hande en wanneer ek by Hom is sal ek die soet vrug van die lewe eet of die bitter vrug van oordeel. Hoor gou-gou, as hulle praat van die wilde amandelboom dan sê hulle dis 'n boom wat buite sy plantasies staan en groei. So 'n boom wat aan die buitekant groei sal oneetbare neute hê en jy sal nie die vrug kan eet nie, want dit is buite die plantasie.

Sodra dit egter binne die plantasie groei in 'n gekweekte gebied of beskermde gebied dan word dit 'n mak amandel wat hierdie soet vrug dra. Die biologie of die wetenskap sê letterlik hulle weet nie hoe die mense onderskei tussen die twee nie want hulle lyk presies dieselfde. Net so as ek buite verbond is soos Korag en ek kom in opstand, is ek in 'n plek van dood maar as ek binne verbond is, is ek op 'n plek van ewige lewe. Daar is een van twee plekke  eendag en wat ek en jy gaan hoor is: "Kom in oor min het ek jou aangestel en oor baie was jy getrou, kom en kom deel in dit wat voorberei is vir jou." Of jy gaan hoor: "Gaan weg van My af, Ek het jou nooit geken nie." M.a.w óf die lewe of die dood. Ek en jy kry vandag weer die kans om te kies - lewe of dood?

Hoor gou-gou, ons weet die Menorah verteenwoordig Abba Vader se Woord en Ps 119:105 sê "U woord is ‘n lamp vir my voet en ‘n lig vir my pad." Dan op die menorah kry jy ook hierdie amandeltakke met bloeisels. Dis dieselfde vrug, die amandels wat gegroei het op Aäron se staf. Hoekom? Hierdie amandels is ‘n prentjie van Abba Vader ... dat ons moet wakker wees oor Sy Woord. Omdat Abba Vader wakker is oor Sy Woord sê Hy: Sy volle Woord sal in vervulling kom; en wanneer Sy volle Woord in vervulling kom sal ons Hom sien as die God van die onmoontlike want uit 'n dooie stuk hout kom vrug en bloeisels. Ja nuwe lewe. Wat sê Yeshua? Yeshua sê in Joh 8:32 “En julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak.” Yeshua is die menorah, Yeshua is die Woord wat Lewend geword het en onder ons kom leef het en wie is die Waarheid? Yeshua sê in Joh 14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Dis die waarheid wat ek ken wat my sal vrymaak.

Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys U. Vader gee my die geloof van ‘n mosterdsaad. Vader al sien ek nie in die natuurlike voorsiening nie weet ek U voorsien en U beskerm altyd. Dankie dat U my nooit sal begewe of sal verlaat nie. Dankie vir Lewende Water. Meer en meer van U geheimenisse asb Pappa God. Ek vertrou U met my hele hart. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se Naam, die Seun van YHVH. Amen. Shalom.

Audio Boodskap

 
X

Right Click

No right click