logo small

Torah: Gen 23:1 – Gen 25:18
Haftarah: 1 Konings 1:1-31
B’rit Hadashah: 1 Kor 15:35-58; Joh 4:3-14; Mat 2:1-23; Heb 11:11-16

IMG 20201111 WA0010

Ons het in Genesis 24 gelees van die lang en gedetailleerde verhaal oor die reis en die ontmoeting wat Abraham se dienaar Eliëser met Rebekka gehad het. Nie net dit nie, die verhaal word dan tweekeer in detail vertel maar daar is verskille in dit wat oorspronklik vertel word en dit wat Eliëser later vir Rebekka se familie vertel van wat gebeur het. Onder andere los Eliëser twee keer die woord “chesed” uit as hy die storie oorvertel vir die familie en die vraag is hoekom? Is dit as gevolg van die gawe van onderskeiding? Of kom ons vra eers wat is die gawe van onderskeiding? Onderskeiding of “decernment” is ‘n bonatuurlike verdeling in die geestesrealm wat in die natuurlike realm manifesteer. So wat beteken dit? Dit beteken om te identifiseer tussen die Koningkryk van God en die koningkryk van duisternis.

Om te verduidelik: In die natuurlike steel iemand geld - dis die manifestering in die natuurlike, diefstal. In die geestelike realm is dit dalk gierigheid of wellus vir geld. Nou die gawe van onderskeiding is ‘n gawe van die Heilige Gees om uit te vind wat is die wortel agter dit wat in die natuurlike gemanifisteer het. So die gawe van onderskeiding is om te kyk deur die rookskerm, deur dit wat voorgehou word, nie met jou fisiese oë nie, maar met geestelike oë. Ek glo die gawe van onderskeiding het Eliëser gehelp en daarom het Eliëser die storie so bietjie verander toe hy dit vir Rebekka se familie vertel. M.a.w die Heilige Gees het iets in die gees gewys ten opsigte van Rebekka se familie wat gemaak het dat hy die storie so bietjie “tweek” of net anders vertel? Want dink daaroor ... hoekom was Eliëser nou weer daar? Vir ‘n bruid vir Isak. So kan dit wees dat die Heilige gees Eliëser gelei het om Rebekka as vrou vir Isak te verseker?

Om te verduidelik! Jy sien dit wat die gawe van onderskeiding vir Eliëser gewys het gaan ons ook nie sommer raaksien as Abba Vader se asem Ruach of die Heilige Gees ons dit nie uitwys en leer nie. Daarom is ons Abba Vader so afhanklik. Jy sien, dis nie Eliëser wat ‘n “helicopter pilot” of so “bright” was nie, nee, Eliëser was net die instrument of die “vessel” in Abba Vader se hande. Yeshua sê in Joh 14:26 “maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in My Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.” So hoor gou-gou nadat Eliëser Rebekka ontmoet het en Rebekka huis toe gegaan het om haar familie te vertel van wat by die put gebeur het, kom Laban (haar broer) uit om Eliëser te groet en hy nooi hom na hulle huis toe. In Gen 24:31 sien ons hoe Laban vir Eliëser sê: “Kom in, geseënde van die Here! Waarom staan jy buitekant terwyl ek die huis reggemaak het en ook plek vir die kamele?” Maar hoor gou mooi wat sê Gen 24:32-33 ... “En die man het in die huis ingekom— die kamele is afgesaal en vir die kamele is strooi en voer gegee, en water om sy voete te was en die voete van die manne wat by hom was. Daarop het hulle ete voor hom neergesit; maar hy het gesê: Ek sal nie eet voordat ek my saak voorgedra het nie.”

Nou as jy hierdie lees of so luister klink dit asof “wow” wat ‘n amazing boetie van Rebekka, is dit nie. Dis amper asof mens die indruk kry Laban is net so diensbaar soos Rebekka. Ek meen hy nooi vir Eliëser in hulle huis in, die kamele word afgesaal en vir die kamele word strooi en voer gegee. Dis nie al nie, daar word water gegee om Eliëser se voete te was en dan lyk dit amper asof Laban eintlik Eliëser se voete was en die manne wat by Eliëser is, se voete ook. Maar dis nie waar nie, want sien as jy net hier deur lees, dan neem mens outomaties amper aan dat Laban dit gedoen het a.g.v Rebekka se diensbare hart by die put, nê? Dis asof mens die indruk kry Laban is net so diensbaar soos Rebekka en 'n baie goeie gasheer.  Maar as jy die Woord dieper bestudeer dan sien jy maar dis glad nie Laban nie. Nee dis Eliëser homself.

So eintlik wat gebeur is Laban sê vir Eliëser kom in, ons het genoeg plek in die huis, maar toe Eliëser kom waar hy die kamele laat oornag, moes Eliëser al die werk self doen. Hy het self die kamele afgesaal en vir die kamele strooi en voer gegee. Hy het self sy eie en die manne daar se voete gewas. So dis amper asof jy (as jy in die Hebreeus kyk) na die prentjie wat geskets word kyk en sien dis asof Laban voorgee hy is hierdie vriendelike persoon of die Hebreeuse woord “chesed” persoon maar hy was nie. Amos 3:7 sê “Want die Here Here doen niks tensy Hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie.” So Abba Vader wys vir Eliëser wat die kondisie van Laban se hart is want Abba Vader openbaar sekere goed aan sy knegte. Want sien eintlik al waaroor Laban besorg was, was oor wat hy uit hierdie hele besigheid gaan uitkry .... ek meen hy het gesien Rebekka het die asemrowende geskenke gekry en wat van hom? Wat kry hy?

Net so doen mense dit ook steeds vandag .... hulle doen goed vir hulle naaste met die doel om voordeel daaruit te trek. Dis van: wat van my? Wat kry ek hieruit of hoe gaan ek raakgesien word deur almal. Hulle sal alles doen om deur mense raakgesien te word as kamstige vriendelik of “chesed” gesindheid soos Rebekka maar eintlik sit hulle met ‘n hart soos Laban. Maar gelukkig openbaar Abba Vader vir Sy knegte vooraf hierdie dinge. Abba Vader het vir Eliëser gewys en hy besef maar hier is nie dieselfde gesindheid of “chesed” gesindheid in Laban as in Rebekka nie en daarom verander Eliëser sy storie na dit wat Laban wil hoor. Eliëser, a.g.v die gawe van onderskeiding , sien wat hier gebeur en daarom is daar veranderinge in die storie. Ek meen dink daaroor, Eliëser kan nie meer vir die familie net sê hoe Rebekka met hierdie gesindheid of “chesed” in haar so amazing mooi gaan inpas by Abraham se seun wat hierdie selfde gesindheid, chesed of vriendelikheid het nie. Eliëser kan glad nie meer praat oor hoe goed Rebekka, in Abraham se waarde-gesentreerde familie sal inpas nie. Nee Eliëser moet Laban se taal praat. Só maak Eliëser net so paar veranderinge in die manier hoe hy die hele storie vir Laban vertel sodat hierdie huwelik baie aanloklik ook vir Laban en die familie lyk. Want hoor gou-gou, die gawes van die Gees wat Abba Vader gee soos Hy wil is nooit tot voordeel van jou nie, dis altyd tot voordeel van die bruid! Daarom lei die gawe van onderskeiding Eliëser tot voordeel van die bruid.

So hoor gou wat doen Eliëser en kom ons kyk gou weer na die verskille in die stories. Eerstens toe Eliëser vir Rebekka se familie vertel van die gebed wat hy gebid het, waar hy vir Abba Vader gevra het om hom te help om Rebekka vir Isak te vind, sê hy nie Abba wees my goedgesind (chesed) en wees goed vir Abraham nie. Nee Hy vertel vir die familie hy het gebid: "Here, maak my suksesvol." Hy praat Laban se taal. Laban meet sukses aan materiële goed. So, Eliëser noem glad nie die woord “chesed” nie. Hoekom? Want “Chesed” of “goedgesindheid” is nie iets wat Laban veel waarde aan heg nie. Hy sal ń vriendelike gesiggie opsit maar wat gaan hy daarvoor kry? So dink daaroor ... as dit net gegaan het oor vriendelikheid of goedgesindheid, toe Eliëser by die put gekom het, hoekom het hy dan gebid? Hoekom het Eliëser gebid en nie net gewag tot almal by die put kom en kyk wie is die vriendelikste of goedgesindste persoon nie? So kan dit wees dat daar baie meer in die Hebreeuse woordjie “chesed” is as net goedgesindheid en vriendelikheid?

Verseker want die bepalende maatstaf van “vriendelikheid” is nie Rebekka het gedink dis goed, mooi en reg om ‘n vreemdeling te vra om te help nie. Nee inteendeel dit gaan alles oor hoe sy reageer toe Eliëser haar gevra het vir hulp. En daarom vra Eliëser vir Abba Vader hulp in gebed om te kan onderskei, om agter dit wat in die natuurlike gebeur in die gees raak te sien. Jy sien Rebekka het dit wat van haar vereis was volledig deurgesien, sy het volhard in liefde! Nêrens staan daar sy het gesê: Hoekom ek? Hoekom moet ek nou die vuil werk doen nie. Jy sien Abba Vader leer my om nie net Rebekka se gesindheid van “chesed” te hê as die bruid van Yeshua nie maar ook om Eliëser se navraag en uitkyk na te streef. Jy sien om te vra vir hulp is ook die geleentheid om vriendelik en “chesed” te wees. Want hoe gereeld hoor ons nie van mense wat verwaarloos voel wat seergekry het in die gemeenskap of in 'n tyd van nood is en niemand het hulle gevra of hulle kan help nie? Of hoeveel mense voel nie verwerp omdat niemand hulle ooit help nie ... of omdat niemand hul nood raaksien of besef nie?

Jy sien ons sal eerder weerstaan om vir hulp te vra, want ons wil graag die sorgsame, onselfsugtige een wees wat niks van ander vra nie, nê? Of bloot omdat ons nie ‘n oorlas van onsself wil maak nie of wil behoeftig lyk nie. Ons sal selfs nie vra vir gebed nie want wat gaan mense nou van my dink? Maar Abba Vader leer my om te vra soos wat Eliëser vir Rebekka gevra het vir water is ook om te gee. Ja dit gee ander die geleentheid om te help. Dit gee ander die geleentheid om liefde te betoon. Dit gee ander die geleentheid om te ontwikkel om die mense te word wat Abba Vader wil hê hulle moet wees ... meer en meer soos Yeshua!

So wat doen Eliëser? Kom ons kyk verder na die verskille in die stories. Die tweede groot verskil is toe Eliëser vir hulle vertel hoe hy gebid het, toe doen hy dieselfde ding. As hy vir Rebekka se familie vertel, vertel hy nie hoe hy vir Abba Vader gevra het om nie goedgesindheid “chesed” te weerhou nie. Hy vra nie soos die eerste keer: “Vader bewys “chesed” aan Abraham nie” nee hy vertel hy het gebid en gevra: “Vader as U wil maak my suksesvol op my reis vandag.” M.a.w Eliëser los “goedgesind” of “chesed” weer uit. En as Eliëser met Laban praat, praat hy in plaas van “goedgesindheid” of “chesed” sit Eliëser eerder die fokus op twee ander dinge, dit wat belangrik is vir Laban. Hy praat Laban se taal wat uit twee bestandele bestaan en is dit nie ook waarop so baie mense vandag ook fokus nie nl: familie status en rykdom nie?

Eliëser sit baie meer fokus op familie status en rykdom as wat Abba Vader vir ons in die oorspronlike storie vertel. Want wat Laban gesoek het was dit wat hulle daaruit kon kry. (Let wel Laban het die vader rol van Rebekka oorgeneem want hulle vader was al baie oud.) Maar hoor gou-gou voor die storie nog begin staan daar in Gen 24:1 “Abba Vader het Abraham in “alles” geseën.”

Toe Eliëser die storie aan die familie vertel toe gee Eliëser betekenis en baie duidelik in die “alles” waarmee Abba Vader hulle geseën het! M.a.w Eliëser sê nie net dat Abba Vader Abraham met “alles” geseën het nie. Hy verduidelik wat "alles" beteken. Eliëser vertel in diepte .... hy vertel hulle dat Abba Vader aan Abraham skape en vee en silwer en goud en dienaars en slavinne en kamele en donkies gegee het. En dis vreemd want waarom vertel Eliëser hulle dit alles? Want Eliëser praat Laban se taal van: “Show me the money.”

Eliëser gaan selfs so ver om te sê dat Abraham en Sara uiteindelik 'n kind gehad het, Isak, wat Rebekka op die punt staan om nou mee te trou, en dat Abraham al sy rykdom aan Isak gegee het. Want sien dit is waaraan Rebekka se gesin waarde gekoppel het en Eliëser, deur die gawe van onderskeiding, besef dat Laban nie omgee vir “goedgesindheid” of “chesed” nie. Nee Laban gee om dat Rebekka, sy sussie, met iemand trou wat regtig baie ryk is en natuurlik wat hy daaruit gaan kry. Dis nie die gesindheid van die bruid van Yeshua nie. So om oor te ponder ... wat is hierdie “chesed” gesindheid van Rebekka, of van die bruid van Yeshua presies?


Kom ons bid saam:
Abba Vader, Skepper van my hart, ek loof en prys. Vader leer my hierdie chesed gesindheid van Rebekka. Vader vergewe my, my sondes, was my met die waterbad van U Woord, en kom leef in my. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua Ha-Mashiach se naam, die Seun van YHVH. Shalom.

Audio Boodskap

 
X

Right Click

No right click