logo small

Parashah 1: Bereshit

- IN DIE BEGIN -


Torah: Gen 1:1 – Gen 6:8
Haftarah: Jes 42:5 – Jes 43:10
B’rit Hadashah: Joh 1:1-17; Kol 1:15-17; Heb 1:1-13

Die Torah is die eerste en oudste gedeelte van die oorspronklike Hebreeuse Bybel. Min mense het dalk al van die woord Torah gehoor maar Torah is die Hebreeuse naam vir die eerste 5 boeke van ons Bybel - Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Moses, 'n Hebrieër, het die Torah op die berg Sinai, ongeveer 1500 vC, van Abba Vader self ontvang. Alhoewel ons tipies dink dat Moses, terwyl hy die Israeliete uit Egipte en slawerny gelei het, slegs die 2 kliptafels waarop die 10 gebooie geskryf was van Abba Vader op Berg Sinai ontvang het.


Torah: Gen 1:1 – Gen 6:8
Haftarah: Jes 42:5 – Jes 43:10
B’rit Hadashah: Joh 1:1-17; Kol ‪1:15-17; Heb 1:1-13

Uit Abba Vader se handleiding, die Torah, leer ons hoe Abba Vader na Sy Skepping kyk, hoe Hy dink, hoe Hy met ons praat, hoe Hy optree en hoe Hy reageer op ons gedrag en wat ‘n wonderlike geskenk! Veronderstel jou net ‘n lewe sonder hierdie riglyne! Chaos soos wat ons lees in Gen 1:2 wat sê “En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed ....”


Torah: Gen 1:1 – Gen 6:8
Haftarah: Jes 42:5 – Jes 43:10
B’rit Hadashah: Joh 1:1-17; Kol ‪1:15-17; Heb 1:1-13

Ons het gesien die Torah is Abba Vader se liefdevolle onderrig aan Sy kinders. M.a.w dit is Abba se “huisreëls‟ wat nougeset gevolg word uit liefde uit. Vir diegene wat nie in Yeshua glo nie vir hulle sal die Torah soos Abba Vader se oordeel wees want Yeshua sê in Joh 12:48-49 “Wie My verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel: die woord wat Ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Want Ek het nie uit Myself gespreek nie; maar die Vader wat My gestuur het, Hy het My 'n gebod gegee wat Ek moet sê en wat Ek moet spreek.”


Torah: Gen 1:1 – Gen 6:8
Haftarah: Jes 42:5 – Jes 43:10
B’rit Hadashah: Joh 1:1-17; Kol ‪1:15-17; Heb 1:1-13

Ons het saam met duisende mense regoor die wereld die week begin lees in die eerste gedeelte in die Torah en die vraag is  …….IS HIERDIE STORIES wat ons lees van Gen 1 tot Gen 6:8 dalk nie almal VERBIND nie? Of is Abba Vader se Woord ‘n bundel van morele stories en waarskuwings? Of dink daaroor …. Is dit alles stories van mense se lewens om ons te help om goeie mense te wees, soos Noag? Want Abba Vader se oë het die aarde deurgrond en een regverdige mens gesien en Noag het genade gevind in die oë van Abba Vader.


Torah: Gen 1:1 – Gen 6:8
Haftarah: Jes 42:5 – Jes 43:10
B’rit Hadashah: Joh 1:1-17; Kol ‪1:15-17; Heb 1:1-13

As ek en jy Abba Vader se Woord dag en nag oordink sal alles wat ons doen voorspoedig wees want Jos 1:8 sê "Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy met goeie gevolg handel." M.a.w jy sal voorspoedig wees in jou familie, in jou besigheid ... in alles wat jy doen, elke area van jou lewe as jy Abba Vader se Woord mediteer. Die Hebreeuse woord vir mediteer is: "hagah" wat beteken: "to ponder". Dis om oor na te dink. Dis om ernstig te dink en ernstige oorweging te gee aan gesellekteerde inligting. As ek en jy net meer tyd sal maak daagliks om Abba Vader se Woord te mediteer sal ons weë voorspoedig wees, want dit staan geskrywe. Maar die vraag is hoekom?


Torah: Gen 1:1 – Gen 6:8
Haftarah: Jes 42:5 – Jes 43:10
B’rit Hadashah: Joh 1:1-17; Kol ‪1:15-17; Heb 1:1-13

Abba Vader het hemel en aarde geskep in ses dae en Abba Vader het vir Adam en Eva ..... Kian en Abel se pappa en mamma geskape. Kain was ‘n landbouer of ‘n saaiboer en hy was die eerste mens wat gebore was. Maar daar was iets in Kain se hart wat nie so lekker was nie. Aan die ander kant was Kain se broer Abel ‘n skaapherder en hy het ‘n soeke gehad en ‘n uitreik in sy hart na Abba Vader. Nou die Woord leer ons sommer dadelik: “Ná verloop van tyd het Kain van die vrugte van die land aan die Here 'n offer gebring. En Abel het ook van die eersgeborenes van sy kleinvee gebring, naamlik van hulle vet. En die Here het Abel en sy offer genadig aangesien, maar Kain en sy offer nie aangesien nie....”


Torah: Gen 1:1 – Gen 6:8
Haftarah: Jes 42:5 – Jes 43:10
B’rit Hadashah: Joh 1:1-17; Kol ‪1:15-17; Heb 1:1-13

Wanneer twee partye saamwerk het elkeen ‘n rol of ‘n deel in die samewerking. In ons samewerking met Abba is ons gedeelte nooit bo-natuurlik nie. Maar let wel, ons is in vennootskap met iemand wat bo-natuurlik is en wat die onmoontlike kan doen as ek en jy net die moontlike in geloof doen. So wat was Kain en Abel se gedeelte? Want onthou Abba Vader se gedeelte was, Hy het alles geskape. Kain en Abel se gedeelte was om die land te gaan bewerk. Want van waar het Kain se saad gekom en wie het Kain se groente en vrugte laat groei? Wie het Abel se vee vermeerder? Abba Vader het dit bonatuurlike gedoen. Na die groei en vermeerdering wat plaasgevind het, wat was Kain en Abel se aandeel in die vennootskap of die verhouding?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque vehicula sapien nunc, lacinia ultrices enim tincidunt ac. Nullam faucibus luctus urna, ut eleifend mi egestas at. Quisque sit amet nibh varius, tempor dolor vel, luctus velit. Mauris sit amet magna vehicula, tincidunt tellus vel, consectetur ipsum. Maecenas sodales lectus ut risus tincidunt, vel lobortis purus aliquet. Aliquam ut odio hendrerit, condimentum dolor in, aliquam ex. Nam nec nisl in libero scelerisque suscipit.
 
X

Right Click

No right click