logo small

Ons liggaam is die Tabernakel waar binne Abba Vader vandag woon . Ons is die tempels van God.

Paulus se in 2 Kor. 6 vers 16: “Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: Ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en Ek sal Hulle God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees.

 

Die eerste en oudste gedeelte van die oorspronklike Hebreeuse Bybel word die Torah genoem. Dit is die Hebreeuse naam vir die eerste 5 boeke van die Bybel soos wat ons dit vandag ken, naamlik - Genesis, Eksodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium.

Die Torah word verdeel in 54 gedeeltes wat oor ‘n tydperk van ‘n jaar, weekliks bestudeer word . Só ‘n weeklikse gedeelte is ‘n “Parashah” in Hebreeus.

Die sikliese Parashah is ‘n kombinasie van gedeeltes wat uit die Ou Testament en die Nuwe Testament bestudeer word. Hierdie manier waarop die Woord en veral die Torah bestudeer word, vind al vir duisende jare regoor die wêreld plaas. 

Die Ou Testament staan bekend as die “Tenach” en bestaan uit 3 dele naamlik:

  • Die Torah wat die eerste 5 boeke in die Bybel is
  • Die Nevi’im wat bestaan uit a) die groot profete (Jesaja, Jeremia, Esegiel) en b) die kleiner profete (Hosea tot Maleagi)
  • Die Chetuvim wat bestaan uit Psalms, Spreuke, Prediker en Klaagliedere

Die Nuwe Testament staan bekend as die “Brit Chadashah” (Mattheus tot Openbaring)

Abba Vader het ongeveer 1500 jaar voor die geboorte van Yeshua, self die Torah aan Moses op die berg Sinai gegee. Dit was toe, en is steeds vandag, ‘n handleiding wat deur Abba Vader saamgestel is om die mens te help en rigting te gee vir sy wandel op aarde. Dit is Abba Vader se instruksies, Sy beskerming en Sy liefdevolle onderrig.

Die Torah is nooit herroep nie maar Yeshua, ons Messias is die Lewende Torah – die Woord van Abba wat vlees geword het. Yeshua het gekom om te illustreer hoe om die Torah te leef. Sonder Yeshua sou die geskrewe Torah net die dooie letter van die wet wees.

Waarom Hebreeus?

Die oorspronklike Bybel is in Hebreeus geskryf. Die Afrikaanse Bybel is vertaal uit Engels, op sy beurt vertaal vanuit Latyns en Grieks, wat ook ‘n vertaling van die Hebreeuse Bybel was. Deur terug te gaan na die oorspronklike Hebreeuse Bybel kom mens op waarhede en geloofskatte af wat verlore sou gegaan het as gevolg van onakkurate of foutiewe vertalings. Daarom sal jy vind dat wanneer ons die Woord bestudeer, ons baie verwys na die Hebreeuse betekenis van woorde. Jy gaan vind dat daar soveel verborge waarhede hierin opgesluit lê!

 

 
X

Right Click

No right click